PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-641
91 51 3 150 586-8    PL-PKPC

201E-642 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.04.1984ZNLE Gliwice
S129.10.1987ZNLE Gliwice
R329.04.1995ZNTK Oleśnica
R426.03.2002ZNTK Poznań
R517.04.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R609.02.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz