PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-639
91 51 3 150 584-3    PL-PKPC

201E-640 / 1981
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R511.07.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R630.09.2017CT Zachodni / CTU Szczecin