PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-637
91 51 3 150 649-4    PL-PKPC

201E-638 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.12.1998ZNTK Oleśnica
R628.11.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R729.10.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz