PKP Cargo
Centrala

ET22-633

201E-634 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R428.12.2000ZNLE Gliwice
R529.04.2008ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017