PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-632
91 51 3 150 530-6    PL-PKPC

201E-633 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R514.06.2002ZNTK Poznań
P4/2 R631.08.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R713.12.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.