PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-630
91 51 3 150 648-6    PL-PKPC

201E-631 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R423.07.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R508.10.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R614.01.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice