PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-629
91 51 3 150 578-5    PL-PKPC

201E-630 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R510.11.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R631.05.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R728.12.2018CT Zachodni / CTU Szczecin