MD Szczecin Port Centralny
Pomorska DOKP

ET22-620

201E-621 / 1980
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?15.07.1994ZNTK Lubań
+++
15.02.1996
INFORMACJA