PKP Cargo
Centrala

ET22-619

201E-620 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R627.05.2008ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017