PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-612
91 51 3 150 565-2    PL-PKPC

201E-613 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R109.05.1984ZNLE Gliwice
S112.02.1987ZNLE Gliwice
R205.07.1990ZNLE Gliwice
R428.08.1996ZNTK Mińsk Maz.
R508.11.2005ZNLE Gliwice