PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-611

201E-612 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.07.2001ZNTK Poznań
R630.04.2008ZNTK Oleśnica