PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-609
91 51 3 150 563-7    PL-PKPC

201E-610 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R530.07.2007ZNLE Gliwice