PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-606

201E-607 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R511.10.2000ZNLE Gliwice
R614.07.2008ZNTK Oleśnica