PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-603
91 51 3 150 558-7    PL-PKPC

201E-594 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.07.2003ZNTK Poznań
R?30.10.2009CT Wielkopolski / CT Poznań