PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-601
91 51 3 150 557-9    PL-PKPC

201E-602 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R517.06.1999ZNLE Gliwice
R631.07.2007ZNLE Gliwice