PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-600
91 51 3 150 635-3    PL-PKPC

201E-601 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R408.07.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R521.11.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R616.04.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz