PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-599

201E-600 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?04.05.1994ZNLE Gliwice
+++
29.09.1999