PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-598

201E-599 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?09.08.1994ZNTK Lubań
+++
22.10.1999