PKP Cargo
Centrala

ET22-597

201E-598 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.08.2002ZNTK Poznań
R?29.07.2008ZNTK Oleśnica
+++
31.01.2017