PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-592
91 51 3 150 018-2    PL-PKPC

201E-593 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R522.12.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R630.07.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.