PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-591

201E-592 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R621.08.2000ZNLE Gliwice
R718.01.2007ZNTK Oleśnica