PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-583
91 51 3 150 553-8    PL-PKPC

201E-584 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.12.2002ZNTK Oleśnica
R?24.04.2009ZNTK Oleśnica