PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-581
91 51 3 150 551-2    PL-PKPC

201E-582 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.05.2008ZNTK Oleśnica