PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-579
91 51 3 150 533-0    PL-PKPC

201E-580 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.08.1983ZNLE Gliwice
S110.01.1987ZNLE Gliwice
R217.11.1990ZNLE Gliwice
R413.02.1998ZNTK Oleśnica
R521.11.2003ZNTK Poznań
P4/2 R625.08.2011PKP CARGO TABOR Karsznice