PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-577
91 51 3 150 550-4    PL-PKPC

201E-578 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R501.07.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R620.01.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R731.08.2018CT Zachodni / CTU Szczecin