PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-574
91 51 3 150 549-6    PL-PKPC

201E-575 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.06.1999ZNLE Gliwice
R404.04.2008ZNTK Oleśnica