Zakład Taboru Łuków
Centralna DOKP

ET22-564

201E-565 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.07.1994ZNTK Oleśnica
+++
20.08.1999