PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-561
91 51 3 150 546-2    PL-PKPC

201E-562 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.12.2003ZNTK Poznań
P4/2 R729.02.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.