PKP
Zakład Taboru w Katowicach

ET22-553

201E-554 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.12.1993ZNLE Gliwice
+++
15.09.1999