PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-536
91 51 3 150 641-1    PL-PKPC

201E-537 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R630.09.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R724.01.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.