PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-535

201E-536 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R513.01.1995ZNLE Gliwice
R622.04.1998ZNLE Gliwice
R720.10.2003ZNLE Gliwice
R830.11.2009ZNTK Oleśnica