PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-531
91 51 3 150 634-6    PL-PKPC

201E-532 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R629.08.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R712.12.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R821.12.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice