PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-527
91 51 3 150 633-8    PL-PKPC

201E-528 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R622.10.1997ZNTK Oleśnica
R722.11.2001ZNTK Poznań
R829.06.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R920.12.2011PKP CARGO TABOR Karsznice