PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-524

201E-525 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.12.2001ZNTK Poznań
R709.08.2007ZNTK Oleśnica
+++
24.10.2017