PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu

ET22-514

201E-515 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?20.02.1997ZNTK Oleśnica
R?31.08.2007ZNTK Oleśnica
+++
16.10.2012