PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-510
91 51 3 150 529-8    PL-PKPC

201E-511 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R614.05.2003ZNTK Poznań
P4/2 R709.09.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.