PKP
Zakład Taboru w Szczecinie

ET22-504

201E-501 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.05.1994ZNTK Lubań
+++
11.08.2000