Zakład Taboru Katowice
Śląska DOKP

ET22-502

201E-503 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.03.1994ZNLE Gliwice
+++
25.12.1998
INFORMACJA