PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-500

201E-505 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.12.2002ZNTK Poznań
R?23.03.2009ZNTK Oleśnica