PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-490

201E-491 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R410.07.1995ZNLE Gliwice
R529.06.2007ZNLE Gliwice