PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-485

201E-486 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.07.1994ZNTK Lubań
+++
30.12.1999