PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-484

201E-485 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.08.1994ZNTK Lubań
+++
30.12.1999