PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-481

201E-482 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.03.1990ZNTK Lubań
+++
22.10.1999