PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-480

201E-481 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.01.1990ZNTK Lubań
+++
22.10.1999