PKP
Zakład Taboru w Łodzi

ET22-479

201E-480 / 1979
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.09.1997ZNTK Lubań
+++
29.09.1999