CTL Logistics

ET22-468
91 51 3 150 763-3    PL-CTLL

201E-469 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.10.1996ZNTK Lubań
+++
20.12.1998
MT Tarnów
1R121.12.2009ZNTK Oleśnica
1P4/222.01.2016ZNTK Oleśnica