PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu

ET22-464

201E-465 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R518.03.1994ZNLE Gliwice
R618.02.1997ZNTK Oleśnica
R729.03.2002ZNTK Poznań
R806.05.2008ZNLE Gliwice
+++
16.10.2012