PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-451

201E-452 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?07.03.2007ZNTK Oleśnica