PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-438
91 51 3 150 017-4    PL-PKPC

201E-439 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R723.01.2007ZNLE Gliwice
+++
24.10.2017