PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-433

201E-434 / 1978
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.07.2007ZNTK Oleśnica